Friday, December 11, 2015

Digitaliseren informatie

Dit blog bevat uitsluitend  aanvullende informatie over vondst -locaties, geologie en andere aanvullende informatie betreffende vondsten van Arbannig Vondsten en Arbannig  en wordt, vanwege de speciale inhoud  alleen in Nederlands gepubliceerd. De informatie is ondergebracht in de diverse pagina's welke te vinden zijn in de tabbladen onder de kop van dit blog  zie afbeelding hiernaast).Een mogelijkheid om  de gedigitaliseerde bestanden te doorzoeken is de "DOORZOEK DIT BLOG' functie welke aan de linker zijkant is te vinden.Typ hierin de naam van een plaats, veldnaam of een van de op Arbannig gebruikte codes.

Waarom digitaliseren?
 Normaal blijven veldschetsen, analyses, tekeningen, enz. behorend bij vondsten in een dossier, dat bewaard wordt op een goede  en veilige plaats, om zo te dienen als aanvullende informatie van archeologische vondsten.  Vanwege woonproblemen,waarbij anderen voor enorme (geluids-) overlast zorgden zowel in Friesland (Oudemirdum, waarbij woningstichting Wonen Zuidwest Friesland absoluut  niet wilde kijken naar een oplossing... met grote gevolgen, zoals het moeten stoppen van de opgestarte activiteiten met het  Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân (HWG) ),  alsook in  Zuid-Limburg (Bocholtz), waar Wonen Limburg het normaal vindt wanneer buren 's nachts en overdag zoveel overlast geven , je bedreigen, discrimineren, enz.... is digitaliseren dus helaas noodzakelijk gebleken.

Woningstichtingen, zoals Wonen zuidwest Friesland en Wonen Limburg gedragen zich niet vanuit respect en verantwoording naar huurders, maar zijn deel geworden van de verhuftering en diepe verloedering van de samenleving, waarin degene die overlast bezorgd ongestoord mag doorgaan, zodat anderen onmogelijk nog normaal kunnen functioneren.

De enorme gevolgen van dit desastreus beleid van woningstichtingen en overheid waarbij je jaren en jaren moet wachten op (vaak slechte) huisvesting  blijkt ook wel uit het feit dat de tienduizenden geregistreerde prehistorische artefacten uit Gaasterland, Drenthe, de Veluwe, Utrecht, midden Limburg en Zuid-Limburg e.o.,, onder deze slechte omstandigheden niet blijkt te handhaven en helaas grotendeels vernietigd gaat worden, zodat verder onderzoek onmogelijk blijkt.
Het is door de slechte toegankelijkheid en opslag van het materiaal zelfs niet eens mogelijk het materiaal  educatief ter beschikking te stellen van scholen, verenigingen of exposities,hetwelk vooraf altijd de bedoeling is geweest. Bedankt Nederland, voor dit beleid.